уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

Международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

По инициатива на Европейската комисия, на 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан", пл. "Света Неделя", гр. София, ще се състои международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове" (Financial Instruments delivering ESI Funds).

Семинарът е част от серията информационни семинари на ЕК, свързани с финансовите инструменти, организирани в страните-членки на ЕС на база fi-compass-платформата на комисията.  

Организатор на мероприятието е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а координатор от българска страна е Централното координационно звено при Администрацията на Министерски съвет, под ръководството на г-н Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика.

Представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, както и експерти на национално ниво и други страни-членки на ЕС ще споделят своя опит в областта на прилагане на финансови инструменти по ЕСИФ на практика.

С оглед международният формат на семинара, регистрацията се извършва през интернет страницата на fi-compass на ЕИБ.

Всички заявили и проявяващи интерес за участие в семинара могат да се регистрират в като създадат свой нов fi-compas профил тук (за нови fi-compas потребители) или да влязат в своя потребителски профил тук (за вече регистрирани fi-compas потребители). След влизане в съответния профил регистрацията на  събитието следва да продължи чрез календара на събитията на интернет страницата.

Повече информация за обхвата и структурата на семинара можете да намерите тук.

Последна промяна на 28 Септември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол