уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Еразъм+ К2 училищното образование

Еразъм+ К2 училищното образование

Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;
  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;
  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;
  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;
  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

Крайният срок за подаване на предложения е 24.03.2020 г.

Повече информация може да немарите тук.

Последна промяна на 10 Февруари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол