уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Кандидатури за наградите Млади учени за 2020 г. по програмата Човек и биосфера

Кандидатури за наградите Млади учени за 2020 г. по програмата Човек и биосфера

Кандидатурите за наградите Млади учени 2020 г. следва да се изпратят до Секретариата на Човек и биосфера не по-късно от 13 декември 2019 г. Допълнителна информация за критериите, условията, както и самите формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени тук.

Последна промяна на 04 Октомври 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол