уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

Обявена е покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“

Научните области, в които ще бъдат финансирани проектите за фундаментални научни изследвания в конкурса са:

  •  Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни лекарства;
  •  Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина;
  •  Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински произход и защитни имунни механизми срещу вируси;
  •  Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус

  Научните области на английски език са:

  •  Screening and development of broad-spectrum anti-coronavirus drugs;
  •  Research and development of anti-coronavirus vaccine;
  •  Etiology and pathogenic mechanisms of action of animal-derived viruses and protective immune mechanisms against virus;
  •  New technologies for rapid and precise diagnosis of coronavirus

 Проектните предложения  се представят до 17 часа на 15.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 30 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол