уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan през 2020 год. на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“

Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan през 2020 год. на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Тема на конкурса:

Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“

ICT for Resilient, Safe and Secure Society”

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от съответните финансиращи организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 юли 2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 27 Май 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол