уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Програми и проекти
  6. »
  7. Новини и акценти
  8. »
  9. Възможности за финансиране от чужбина на изследвания за COVID-19

Възможности за финансиране от чужбина на изследвания за COVID-19

В рамките на ежегодната си програма за финансиране на научни проекти (CRP Grant Funding Programme) Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB), със седалище в Триест, Италия, отваря допълнителна процедура за набиране на проекти, насочени към изследвания върху COVID-19 за изследователи от страните членки на ICGEB. България е дългогодишен пълноправен член на организацията. Проекти, представени съвместно с учени от лаборатории на ICGEB, ще се ползват с предимство.

Срокът за получаване на CRP предложенията в проектите в ICGEB е удължен до 15 май, а за потвърждение от страна на контактните лица на съответната страна – до 15 юни 2020.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 23 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол