уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:

 • Химия (CHE)

 • Обществени и хуманитарни науки (SOC)

 • Икономически науки (ECO)

 • Информатика и инженерни науки (ENG)

 • Околна среда и науки за Земята (ENV)

 • Науки за живота (LIF)

 • Математика (MAT)

 • Физика (PHY)

 Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

Срок за подаване на проектните предложения

Публикуване на покана До 14.08.2020
Начало на срока за кандидатстване До 20.08.2020
Краен срок за подаване на предложения 5.10.2020
Проверка за допустимост 10.10.2020
Оценка на предложенията 20.11.2020
Информация за резултата от оценката 23.11.2020
Ориентировъчна дата за подписване на договор 30.11.2020
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 10.12.2020
Възможна начална дата на дейността 20.01-1.06.2021

За повече информация натиснете тук.

Последна промяна на 24 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол