уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » "Европейско сътрудничество за бъдеща наука и образование: Програма за сътрудничество - Централна и Източна Европа и Баден-Вюртемберг ".

"Европейско сътрудничество за бъдеща наука и образование: Програма за сътрудничество - Централна и Източна Европа и Баден-Вюртемберг ".

Министерството на науката, изследванията и изкуствата в Баден-Вюртемберг старира нова програма за сътрудничество: "Европейско сътрудничество за бъдеща наука и образование: Програма за сътрудничество - Централна и Източна Европа и Баден-Вюртемберг ".

Програмата има за цел да насърчи обмена на експертения персонал от университетската администрация от държавите от ЕС-13 и партньорските страни на Стратегията за Дунавския регион с Баден-Вюртемберг и да подобри ефективността на научноизследователските администрации в европейската изследователска среда. Друга цел е да се разшири базата от знания в областта на научните изследвания и иновациите чрез взаимно обучение и да се увеличи участието в отлични научноизследователски и иновационни дейности на ЕС.

Програмата е разделена на две части. По време на първата част участниците ще посетят Баден-Вюртемберг от 5 до 9 ноември 2018 г. Едноседмичната програма ще включва посещения в изследователски центрове и в различните университети в Баден-Вюртемберг. Втората част ще бъде през ноември 2019 г., като посетените университети и институции през първата част ще предложат на участниците двуседмична стажантска програма.

Таксата за участие е € 200.00 и включва транспортни разходи, нощувки и трансфери в Баден-Вюртемберг, както и частично хранене и за двете части.

Още информация може да намерите тук.

Последна промяна на 04 Юни 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол