уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Награди за наука „Питагор“ 2018 г.

Награди за наука „Питагор“ 2018 г.

Определяне на носителите на ежегодните награди за наука „Питагор“ 2018 г. за съществен принос за развитието на науката за периода 2015-2017 г.

Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

През 2018 г. наградите за принос в науката ще бъдат в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  • - природни и инженерни науки;   
  • - хуманитарни и социални науки;
  • - здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 07 Март 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол