уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA

Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing)
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Високо производителни композити (High performance composites)
  • Функционални материали (Functional materials)
  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 16 юни 2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 01 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол