уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Информационен ден и обучение по Програма LIFE 2019

Информационен ден и обучение по Програма LIFE 2019

Националното звено за контакт по програма LIFE Ви кани на Информационен ден по покана 2019. и събитие за запознаване с потенциални партньори (matchmaking), последвани от еднодневно обучение за подготовка на проекти.

Събитията ще се състоят в София на 10-11 април 2019 година. Очаквайте скоро информация за мястото на провеждане им.

  • Информационният ден по покана 2019, който ще се състои на 10.04.2019, е отворен за всички потенциални кандидати, които представят проектни предложения за дейности в областта на околната среда и климата. Сутрешната информационна сесия по поканата попрограма LIFE за 2019 г. ще обхване промените в сравнение с предходните години, обща информация за тематичните приоритети и конкретна информация за действията по климата. Следобедът ще бъде посветен на създаване на партньорства (matchmaking)  за споделяне на опит и обучение от управляващите успешни LIFE проекти и представител на Изпълнителна агенция на ЕС за малките и средните предприятия. Работните езици ще бъдат български и английски със симултанен превод. 
  • Обучението за подготовка на проекти на 11.04.2019 ще се съсредоточи върху специфични технически аспекти на подготовката на проекти и изискванията на програма LIFE. Събитието  е насочена към експерти, които са пряко ангажирани с писането на проекти. Ключов треньор ще бъде г-н Микко Тийра от Metsähallitus Parks & Wildlife Finland (http://www.metsa.fi/). За участие в обучението е необходимо владеенето на английски език на работно ниво.

Регистрационна форма за двете събития може да намерите тук.

Програмата за 10.04.2019 г. може да намерите тук.

Програмата за 11.04.2019 г. може да намерите тук.

Последна промяна на 29 Март 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол