уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г.“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г.“

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се подават по пощата (важи датата на пощенското клеймо) или с куриерска услуга (важи датата и часа на доставяне в деловодството) до 17:00 часа на 10.07.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания", както следва:

  • На хартиен носител с оригинални подписи и печати;
  • В електронен (PDF) формат (идентичен с наличен и съхранен от подателя хартиен носител) на български език, като документите, съдържащи подписи/ печати, са сканирани на CD или външна памет;
  • Списък на всички представени документи за участие в конкурса.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 27 Май 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол