уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАД СОЦИОЛОГ

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАД СОЦИОЛОГ

Българската социологическа асоциация обявява конкурс за най-добра публикация на млад социолог. В конкурса могат да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания. Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 26 Февруари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол