уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Провеждане на втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020

Провеждане на втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020

На 10 март 2016 г. в гр. София ще се проведе втори национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014-2020 г. Място на събитието ще бъде Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе № 149.

Информационният ден се организира от Управляващия орган на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по програмата.

Целта на семинара е да събере представители на местните, регионалните и националните публични власти, публично-правни и неправителствени организации, които да се запознаят с основните изисквания в първата покана за предложения по програмата, да дискутират ползите и да обменят нови идеи за сътрудничество по програма „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. Програмата обхваща следните два приоритета: „Предприемачество и иновации“ и „Околна среда“.

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят посочения онлайн регистрационен формуляр за участие. За участие се допускат максимум до двама представители от дадена институция/организация. При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена.

Попълването на формуляра за регистрация не означава неговото автоматично потвърждение. Вашето участие ще бъде потвърдено допълнително от представители на Националния орган по програмата (DMihaylova@mrrb.government.bg  и/или lkamenova@mrrb.government.bg) на посочения от Вас електронен адрес.

Моля, представителите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” , които желаят да участват в информационния ден и изпратят регистрационен формуляр, да се обадят и в отдел „Проектна дейност", тел. 032 261 401, ел. поща: projects@uni-plovdiv.bg;

Работен език на семинара: презентации на английски и на български език.
За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие:
Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 697, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg. и Лиза Каменова, младши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 594, ел. поща: lkamenova@mrrb.government.bg.

 

Последна промяна на 09 Февруари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол