уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България - Австрия

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България - Австрия

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България - Австрия“.

Проектните предложения  се представят до 17 часа на 28 февруари 2019 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания", както следва:

 • на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати;
 • в електронен формат, като документите, съдържащи подписи, са сканирани.
 • в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Административното описание Част 1 на проектното предложение и биографиите на учените от държавата-партньор се подават на български и английски език, а останалите документи се подават само на български език.

            Срокове по конкурса:

 • Обявяване на конкурса – 04 декември 2018 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – 28 февруари 2019 г.
 • Размяна на списъците с подадените проекти от двете страни – 15 март 2019 г.
 • Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 31май 2019 г.
 • Взимане на съвместно решение за финансиране от Смесена комисия – юни 2019
 • Старт на проектите – 15 юли 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 05 Декември 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол