уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова Програма “Хоризонт 2020”

Дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова Програма “Хоризонт 2020”

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова Програма “Хоризонт 2020” и по-конкретно:

  1. отворения конкурс за схемата RISE (Research and Innovation Staff Exchange) с краен срок 2 април

      и следващите конкурси, които ще бъдат отворени през 2019 г., а именно:

  1. конкурс за схемата IF (Individual Fellowships) – април 2019 г. – само за организации-домакини от България и
  2. конкурс за схемата ITN (Innovative Training Networks) – септември 2019 г.,

Бих искала да Ви напомня, че съм на разположение за обсъждане на конкретни проектни идеи, въпроси и казуси. Предлагам съдействие за търсене на партньори (за RISE и ITN) и изготвяне на заявления за интерес от организациите-домакини (IF). Освен това правя безплатен преглед на готови предложения.

Готова съм да работя с българските екипи за успешни проектни предложения и управление на спечелените проекти. При създаване на български екипи с изследователи от повече институции е възможно да се организират групови обучения и визити на място.

В случай че проявявате интерес и сериозно обмисляте да кандидатствате, може да се свържете с мен на следния електронен адрес: tchouprenska@cu.bas.bg  

 

С уважение,

Габриела Чупренска,

НКЛ за дейностите Мария Склодовска-Кюри

 

Gabriella Tchouprenska

Senior Expert

Office of International Affairs

Bulgarian Academy of Sciences

1, 15 Noemvri Str., 1040 Sofia, Bulgaria

+359 2 979 52 41

tchouprenska@cu.bas.bg

Marie Sklodowska-Curie NCP, H2020

 

Последна промяна на 22 Февруари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол