уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Подкрепа за университетски и научни събития от Френският институт в България

Подкрепа за университетски и научни събития от Френският институт в България

Френският институт в България предлага финансиране на проекти, свързани с университетски и научни събития. 
Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Подробности за конкурса ще намерите в сайта на Френския Институт :
http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/appel-a-projets/
Формуляра за кандидатстване може да намерите тук (Formulaire-Manifestations-scientifiques-1-2018-1 bg) или на сайта на Френския Институт. 

За повече информация може да се обърнете към Ива Дебренлиева, асистент към отдела за университетско и научно сътрудничество :
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Последна промяна на 05 Февруари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол