уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.
Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.
Научни панели:
• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана до 31.07.2019
Начало на срока за кандидатстване 05.08.2019
Краен срок за подаване на предложения 20.09.2019
Проверка за допустимост 1.10.2019
Оценка на предложенията 20.11.2019
Информация за резултата от оценката 25.11.2019
Ориентировъчна дата за подписване на договор 1.12-10.12.2019
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 1.12-10.12.2019
Възможна начална дата на дейността 22.01-2.05.2020

Повече информация може да немрите тук.

Последна промяна на 31 Юли 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол