уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA - BiodivClim

Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA - BiodivClim

Отворена е покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“ - BiodivClim.

Основните тематични направления за обявения конкурс включват:

  • Последици от изменението на климата върху биоразнообразието и приноса на природата за хората.
  • Изучаване на процесите за обратна връзка между климата и биоразнообразието.
  • Потенциал на природно базираните решения за смекчаване на последиците от климатичните изменения и адаптиране към климатичните промени.
  • Синергия между политиките за биоразнообразие, климат и други сходни сектори и ролята им като фактори за промяна.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 5 ноември 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 12 Септември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол