уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Възможности за български граждани, преподаватели във висши училища, за осъществяване на преподавателска дейност във висши училища в Доминиканската република

Възможности за български граждани, преподаватели във висши училища, за осъществяване на преподавателска дейност във висши училища в Доминиканската република

Министерството на образованието и Министерството на висшето образование, науката и технологиите на Доминиканската република обявяват набиране на висококвалифицирани професионалисти, включително и чуждестранни граждани.

Изискванията към кандидатите са да имат магистърска или докторска степен в областта, за която кандидатстват.

Областите, за които се набират кандидати, са:

  • природонаучни дисциплини (математика, физика, химия, биология и др.);
  • хуманитарни дисциплини (испански език, литература, история, география, философия и др.);
  • технологията на обучението (специализирана дидактика, начална педагогика  и др.)    

Доминиканската страна класифицира потенциалните кандидати в три групи:

  • преподаватели с докторска степен, с минимум 10 години преподавателски или изследователски опит и най-малко 5 публикации в индексирани издания;
  • преподаватели с докторска степен, с минимум 5 години преподавателски или изследователски опит и най-малко 1 публикация в индексирани издания;
  • преподаватели с магистърска степен, с минимален преподавателски стаж 5 години.

Договорът, който се сключва с избраните преподаватели, е с продължителност от 12 месеца.

Одобрените преподаватели следва да преподават най-малко 12 часа седмично, да изготвят допълнителни програми за студентите – 9 часа и да участват в културните или изследователските дейности на приемащия университет, както и да участват в академични изследвания и подготовката на статии.

Заинтересованите кандидати следва да изпратят своя биография по електронен път на formaciondocenterd@gmail.com.

Последна промяна на 29 Май 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол