уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Покана за участие в конкурс по Програма ERA NET RUS PLUS

Покана за участие в конкурс по Програма ERA NET RUS PLUS

В конкурса участват финансиращи институции и организации от 14 страни.

 Ще бъдат финансирани проектни предложения в следните области:

  • Нанотехнологии
  • Здраве
  • Обществени и хуманитарни науки
  • Роботика

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 900 000 лева, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 12 от 28.08.2019 г.), като се предвижда да бъдат финансирани до 6 проекта с участие на български научни колективи.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 31 януари 2020 г.

Повече информация може да намерите тук.

 

Последна промяна на 04 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол