уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Министерски Съвет одобри до 4 млн. лв. за конкурс на ФНИ за финансиране на фундаментални научни изследвания и до 1,3 млн. лв. за Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“

Министерски Съвет одобри до 4 млн. лв. за конкурс на ФНИ за финансиране на фундаментални научни изследвания и до 1,3 млн. лв. за Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“

Одобрен е бюджет до 4 млн. лв. за 2020 г. за провеждане на нов конкурс на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на фундаментални научни изследвания. Конкурсът ще бъде насочен към научни изследвания във всички области и е от особена важност за развитието на цялостния научен капацитет в страната. Целта е да се насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Допълнително са отпуснати до 1,3 млн. лева за финансиране на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП „Петър Берон и НИЕ“). Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от МОН. С отпуснатата сума се предвижда да бъдат изплатени средствата за втората година от изпълнението на финансираните проекти в размер до 420 000 лв., а с останалите до 880 000 лв. ФНИ ще проведе конкурс за финансиране на нови проектни предложения.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 03 Юли 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол