уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Интеррег Европа 2014-2020

Обявена е четвъртата покана за набиране на проектни предложения по програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 - Крайният срок за подаване на проектните предложения е 22 юни 2018 г. Повече информниция може да намерите тук.

Последна промяна на 14 Май 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол