уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Стипендии на френското правителство

Стипендии на френското правителство

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници (до 35 години) от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до три месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни. 

За повече информация http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Последна промяна на 16 Октомври 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол