уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Наука
  4. »
  5. Програми и проекти
  6. »
  7. Новини и акценти
  8. »
  9. Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна и на Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество

Покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна и на Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество за 2020 г. от всички научни области и на Постоянна научно-експертна комисия по двустранно и международно сътрудничество от научните области математически науки и информатика, медицински науки, науки за земята и селскостопански науки.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 29 Януари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол