уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Регионална среща за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

Регионална среща за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

На 14 март (сряда) от 10:00 ч. в Зала на Областната администрация Пловдив, управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира среща със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 12 Февруари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол