уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Френски институт в България

Френският институт в България предлага финансиране на ваши проекти, свързани с университетски и научни събития през 2020 година.
 
 
 
Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки.
 
Откриваме конкурс за набиране на кандидатури с краен крок 29 февруари 2020 година.
 
 
Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение свързано с френско участие.
 
Повече информация може да намерите тук.
Последна промяна на 16 Януари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол