уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Last reminder: Обучение за писане на проекти по схемата ITN, дейности Мария Скл.-Кюри

Last reminder: Обучение за писане на проекти по схемата ITN, дейности Мария Скл.-Кюри

На 17 и 18 септември 2019 г., в гр. София, ще се проведе обучение за писане на проекти по схемата ITN от дейностите Мария Склодовска-Кюри. Обучението е предвидено за представители на организации, които планират да кандидатстват отново в рамките на конкурса, който ще бъде отворен през м. септември.

Обучението ще бъде на английски език с участието на колеги национални контактни лица (НКЛ) от международната мрежа, ще има успешни български кандидати и ще бъде поканен оценител на проекти по схемата.

 

 Моля да потвърдите участие 28 юни, на tchouprenska@cu.bas.bg  / Габриела Чупренска, НКЛ Мария Скл.-Кюри/.

Последна промяна на 20 Юни 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол