уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. 

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 25.09.2019  г. по електронен път и в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен носител, както следва (подреждането на документите трябва да съответства на описанието в приложеното „Указание за подаване на документите“):

  • на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и печати;
  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа);
  • към електронния формат на български и на английски език се прилагат сканирани документите, съдържащи подписи.
  • Срок за обявяване на конкурсите: до 9.08.2019 г.
  •  Дата за затваряне на конкурсите: до 25.09.2019 г. (най-малко 45 дни след обявяване на конкурса);
  • Срок за оценяване: 30.11.2019 г.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 13 Август 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол