уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания.

Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:

 1)      Биологически науки;

 2)      Математически науки и информатика;

 3)      Медицински науки;

 4)      Науки за земята;

 5)      Обществени науки;

 6)      Селскостопански науки;

 7)      Технически науки;

 8)      Физически науки;

 9)      Химически науки;

 10)  Хуманитарни науки.

Срок за подаване на проектните предложения

 Проектните предложения  се представят до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" .

Електронен адрес за подаване на проектните предложенияhttp://fsr2020.stko.eu/

За повече информация натиснете тук.

Последна промяна на 24 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол