уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Предстоящ конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 - изследователски проекти

Предстоящ конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 - изследователски проекти

Предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти.

Ще се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

-устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

- информационни и комуникационни технологии;

- здраве и биомедицина.

Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 28 Октомври 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол