уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Представяне на предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Представяне на предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“ в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще проведе информационни дни в София и Пловдив за представяне на предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.

Информационните дни имат за цел да представят пред потенциални бенефициенти и заинтересовани страни одобрените от Комитета за наблюдение на ОП НОИР критерии за избор на операции по процедури „Създаване и развитие на Центрове за върхови постижения (ЦВП)“ и „Създаване и развитие на Центрове за компетентност (ЦК)“, както и методология за оценка на проектните предложения.

В информационните събития ще вземе участие заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, както и експерти от Управляващия орган на Оперативната програма.

Графикът за провеждане на информационните дни е, както следва:

  • Пловдив - 18 декември от 10, 00 часа в заседателна зала на Общински съвет (ул. "Авксентий Велешки" № 20)
  • София  -  18 декември от 16, 00 часа в Аула „Максима“ , Университет по архитектура, строителство и геодезия (бул. „Христо Смирненски“ № 1)

Повече информация за предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР можете да намерите  тук: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=356

Последна промяна на 07 Декември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол