уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Интеграция » Програми и проекти » Новини и акценти » Конкурс за наградата на акад. Иван Юхоновски "За изявен млад учен в областта на химията"

Конкурс за наградата на акад. Иван Юхоновски "За изявен млад учен в областта на химията"

Конкурсът е национален. Учреден е от Химикотехнологичния и маталургичен университет и Съюза на химиците в България. Участниците в конкурса трябва да са български граждани и да не са навършили 35 г. към крайната дата за представяне на документите. Победителят получава грамота и парична награда от 1000 (хиляда) лева. Повече информация може да намерите тук.

Последна промяна на 22 Март 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол