уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+"

Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+"

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" и Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2016 година.

Документите са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Препоръката на Европейската комисия и Националната агенция е приоритетно да се използва английската версия на Ръководството по Програма "Еразъм+".

Кандидатстването на национално ниво ще започне след публикуването на национални покани за кандидатстване по различните сектори на ключовите дейности на страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Повече информация можете да получите в отдел „Проектна дейност”, тел. 261 401.

Последна промяна на 27 Октомври 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол