уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

  • „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“;
  • „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение“.

Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

  • София - 23 септември от 10,00 часа в зала „Сердика“, „София Хотел Балкан“
  • Сливен - 24 септември от 10,00 часа в зала „Връх Българка“, хотел „Спорт Палас“
  • Кърджали - 25 септември от 10,00 часа в читалище “Обединение 1913“, Бизнес инкубатор Кърджали
  • Видин - 29 септември от 10,00 часа в конферентна зала на Областна администрация
  • Силистра – 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав“, хотел „Дръстър“
  • Велико Търново – 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав“, Интерхотел Велико Търново

14.09.2015

Последна промяна на 15 Септември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол