уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Планирани конкурси

С одобрените от Министерски съвет допълнителни разходи за проектно финансиране и в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България, 2017-2030, Фонд „Научни изследвания“ планира да обяви следните конкурси до края на месец юли:

  • Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания" с прогнозен бюджет за 2019 г. 8 000 000 лв.
  • Конкурс "Българска научна периодика - 2019 г." с прогнозен бюджет за 2019 г. 400 000 лв.
  • Конкурс "Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г." с прогнозен бюджет за 2019 г. 800 000
  • Конкурс по Национална научна програма „ВИХРЕН“ с прогнозен бюджет за 2019 г. 1 425 000 лв.
  • Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ с прогнозен бюджет за 2019 г. 1 235 000 лв.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения по тези конкурси се предвижда да бъдат в периода 16-20 септември 2019 г.

 

Последна промяна на 15 Юли 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол