уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура

Актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура

Министерството на образованието и науката стартира процедура по актуализация на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Във връзка с това на електронната страница на МОН е публикувана обява и придружаващи документи - https://www.mon.bg/bg/100682

Срокът за представяне на проектните предложения е до 12 август 2019 г.

Последна промяна на 13 Юни 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол