уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Наука » Програми и проекти » Новини и акценти » Информация за предстоящ конкурс за финансиране на изследователски проекти с Китай

Информация за предстоящ конкурс за финансиране на изследователски проекти с Китай

Изпълнителният съвет на ФНИ разгледа и прие „Специфични условия“ за Китай – изследователски проекти  към „Общи насоки и методика за оценка по процедура „Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество“.

Конкурсът от китайска страна е обявен от Министерството на науката и технологиите (MOST) с крайна дата за подаване на документи 9.02.2018 г. Информацията (на китайски език) е публикувана на следния адрес: 

 

http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201712/t20171222_136993.htm

Последна промяна на 23 Януари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол