уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ С ОБЩО И СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ С ОБЩО И СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Документ Дата на публикуване
1 Решение                               01.04.2020г.
2 Обявление 01.04.2020г.
3. Документация  02.04.2020г.
4. Техническа спецификация - Приложение № 1  02.04.2020г. 
5. Техническо предложение - Приложение № 2  02.04.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3  02.04.2020г.
7 Проект на договор - Приложение № 4  02.04.2020г.
8 ЕЕДОП  02.04.2020г.
9 Решение за изменение  13.04.2020г.
10 Разяснение  18.05.2020г. 
11 Протокол  № 1 29.05.2020г. 
12  Съобщение 25.06.2020г.
13  Протокол № 2 15.07.2020г. 
14  Протокол № 3 15.07.2020г.
15  Протокол № 4 15.07.2020г.
16 Доклад 15.07.2020г.
17 Решение 15.07.2020г.
18 Обявление за възложена поръчка-прекратени позиции 07.08.2020г.
19 Решение за изменение 01.09.2020г.
20

Обявление за възложена поръчка

Договори с приложения

22.09.2020г.
21

Обявление за приключени договори

30.09.2021г.
22

Обявление за приключени договори

01.10.2021г.

 

Последна промяна на 01 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол