уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на оборудване за научноизследователската дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции

Доставка на оборудване за научноизследователската дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции

 №  Документ Дата на публикуване
1 Обявление 2018-12-31
2 Решение 2018-12-31
3 Техническа спецификация - приложение 1 2019-01-02
4 Техническо предложение - приложение 2 2019-01-02
5 Ценово предложение - приложение 3 2019-01-02
6 Документация 2019-01-02
7 ЕЕДОП PDF 2019-01-02
8 ЕЕДОП HML 2019-01-02
9 Договор- проект 2019-01-02
10 Разяснение 2019-01-16
11 Разяснение 2 2019-01-23
12 Разяснение 3 2019-01-28
13 Протокол 1 2019-02-18
14 Протокол 2 2019-03-18
15 Съобщение 2019-04-16
16 Протокол 3 2019-05-07
17 Протокол 4 2019-05-07
18 Доклад 2019-05-07
19 Решение 2019-05-07
20 Решение за изменение 2019-06-25
21 Обявление за възложена поръчка 2019-07-22
22

 Договори:
 Договор-АА Медикъл
 АА_Медикъл.rar
 Аквахим-6-Търг-I.rar
 Лабприм.rar
 ЛКБ_Фертрийбс_Гезелшафт.rar
 Медицинска техника-2.rar
 Медицинска техника-10.rar
 Метром.rar
 Шимадзу-4.rar
 Щимадзу-3.rar

2019-07-22
 

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

2019-10-01

2019-10-01

2019-10-01

2019-10-21

2019-10-21

2019-10-24

2019-10-24

2019-11-04

2019-11-04

 

   

Последна промяна на 04 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол