уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3A

 Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции етап 3А

 

  Документ Дата на публикуване
1. Решение  05.07.2019
2. Обявление   05.07.2019
3. Документация  05.07.2019
4. Декларация - приложение 5 05.07.2019
5. Проект на договор-приложение 4 05.07.2019
6. Техническа спецификация - приложение 1 05.07.2019
7. Техническо предложение - приложение 2 05.07.2019
8. Ценово предложение- приложение 3 05.07.2019
9. ЕЕДОП /doc/ 05.07.2019
10. ЕЕДОП 05.07.2019
11. Протокол 07.08.2019
12. Съобщение 09.09.2019
13. Решение за прекратяване на процедура 25.10.2019
14. Обявление за възложена поръчка 15.11.2019
     

 

 

Последна промяна на 15 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол