уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2015-0002

 

Дата на публикуване 12.05.2015 г. (Номер на преписка в АОП: 00858-2015-0002)

 "Доставка на 1 бр. нов пътнически автобус, категория М2, клас"В"

       РЕШЕНИЕ № Р-33-1709/12.05.2015г. (666034)

       ОБЯВЛЕНИЕ П-665/12.05.2015г. (666038)

       1. Образец за заявление

       2. Списък на документи

       3. Представяне на участника

       4. Декларация по чл.47ал.9

       5. Декларация по чл. 56т.8

       6. Декларация по чл.56 т.6

       7. Декларация по чл.56 т.12

       8. Декларация нов автобус

       9. Декларация съгласие за участие на подизпълнител

       10. Декларация за наличие на сервиз

       11. Техническа спецификация

       12. Проект на договор-образец

       13. Техническо предложение

       14. Ценова оферта

       15. Съобщение до медиите

       16. Указание за участие и подготовка на офертата

       17.Протокол

       18. Съобщение

       19. ДОГОВОР

       20.Информация за сключен договор

       21. Информация за изпълнен договор

       22.Dogovor_1 

 

 

Последна промяна на 12 Ноември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол