уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ТАБЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЪРВЪРНИ СИСТЕМИ ЗА ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Документ Дата на публикуване
1 Решение 20.03.2020г.
2 Обявление 20.03.2020г.
3. Документация 20.03.2020г.
4 Техническа спецификация - Проложение № 1  20.03.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2  20.03.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3 20.03.2020г.
7 Проект на договор - Приложение № 4  20.03.2020г.
8 ЕЕДОП 20.03.2020г.
9 Решение за изменение  13.04.2020г.
10 Решение за изменение  23.04.2020г.
11  Съобщение 17.06.2020г. 
12  Протокол № 1 29.06.2020г.
13  Протокол № 2 29.06.2020г. 
14  Протокол № 3 29.06.2020г. 
15  Доклад по чл.103, ал.3 ЗОП 29.06.2020г. 
16 Решение 29.06.2020г.
17

Обявление за възложена поръчка

Договор Д-151-28.07.2020г.

Договор Д-149-28.07.2020г.

Договор Д-148-28.07.2020г.

03.08.2020г.
18  Обявление за приключен договор Д-148/28.07.2020г.  19.10.2020г.
19  Обявление за приключен договор Д-149/28.07.2020г.  30.11.2020г.
19  Обявление за приключен договор Д-151/28.07.2020г.  08.02.2021г.

 

Последна промяна на 08 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол