уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2013-0004

Дата на публикуване: 11.10.2013 г. (Номер преписка в АОП: 00858-2013-004)

"Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника по 10 обособени позиции за ПУ "Паисий Хилендарски""

Протокол 8

Протокол 9

Решение

Информация за сключен договор с "Ай Би ЕС - България" ЕООД

Информация за сключен договор с "Риск-електроник" ООД

Информация за сключен договор с "Контракс" АД

Информация за сключен договор с "Лирекс БГ" ООД

 Информация за изпълнен договор с "Ай Би Ес- България" ЕООД

Протокол 10

Решение

 

Последна промяна на 26 Декември 2015
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол