уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив

Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив

Документ Дата на публикуване
1 Решение 17.03.2020г.
2 Обявление 17.03.2020г.
3. Документация 17.03.2020г.
4 Техническа спецификация - Проложение № 1  17.03.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2  17.03.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3 17.03.2020г.
7 Проект на договор - Проложение № 4   17.03.2020г.
8 ЕЕДОП 17.03.2020г.
9 Разяснение 20.03.2020г.
10 Решение за изменение  10.04.2020г.
11 Решение за изменение  21.04.2020г.
12 Протокол  № 1  01.06.2020г. 
13  Съобщение 17.06.2020г. 
14  Протокол № 2 07.07.2020г. 
15  Протокол № 3 07.07.2020г.
16  Протокол № 4 07.07.2020г.
17  Обобщен протокол 07.07.2020г.
18  Решение 07.07.2020г.
19

Обявление за възложена поръчка

Договор Д-225/18.08.2020г.

Договор Д-224/18.08.2020г.

24.08.2020г.
20  Обявление за приключен договор 26.11.2020г.
21  Обявление за приключен договор 01.12.2020г.

 

Последна промяна на 01 Декември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол