уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции - етап2

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции - етап2

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ"Паисий Хилендарски" гр. Пловдив по обособени позиции - етап 2

 

 

 № Документ Дата на публикуване
1.  Решение  11.02.2019
2. Обявление  11.02.2019
3.  Документация  13.02.2018
4.  Техническа спецификация- пр.1  13.02.2019
5.  Техническо предложение-пр.2  13.02.2019
6. Ценово предложение- пр.3  13.02.2019
7.  Проект на договор-пр.4  13.02.2019
8.  ЕЕДОП  13.02.2019
9.  ЕЕДОП/PDF/  13.02.2019
10.  Решение за изменение  18.02.2019
11.  ПРОТОКОЛ N1  21.03.2019
12.  Съобщение  09.05.2019
13.  Протокол 2  16.05.2019
14.  Протокол 3  16.05.2019
15.  Доклад  16.05.2019
16.  Решение  16.05.2019
17.

Договор с "ТЕАМ" ООД:

- Контракт

- Техническо предложение

- Ценово предложение

05.07.2019
18.

 Договор с "АКВАХИМ" ООД:

- Контракт

- Техническо предложение

- Ценово предложение

 

05.07.2019
19. Обявление за възложена поръчка 05.07.2019
20. Обявление за приключена поръчка  05.12.2019
21. Обявление за приключила поръчка 22.01.2020

 

 

 

Последна промяна на 22 Януари 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол