уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Изпълнение на СМР по вътрешен ремонт и обзавеждане на сграда на ПУ"Паисий Хилендарски"- етап I, по проект BG05M20P0001-1.002-0005-C01

Изпълнение на СМР по вътрешен ремонт и обзавеждане на сграда на ПУ"Паисий Хилендарски"- етап I, по проект BG05M20P0001-1.002-0005-C01

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА НА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- ЕТАП I, ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0005-C01

 

  Документ Дата на публикуване
 1.  ОБЯВЛЕНИЕ  25.02.2019
 2.  РЕШЕНИЕ   25.02.2019
 3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ  25.02.2019
 4.  ПРИЛОЖЕНИЕ 1-техническо задание 25.02.2019
 5.  ПРИЛОЖЕНИЕ 2- количествена сметка 25.02.2019
 6.  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - опис на представените документи 25.02.2019
 7.  ПРИЛОЖЕНИЕ 4-техническо предложение 25.02.2019
 8.  ПРИЛОЖЕНИЕ 5- ценово предложение 25.02.2019
 9.  ПРИЛОЖЕНИЕ 6-Проект на договор 25.02.2019
10.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7- проектна документация

 Проект Електро

 Проект Архитектура

 Проект ОВК

 Проект Пожарна безопасност

 Проект Строителни конструкции

 Проект ВиК   

25.02.2019

 

11.  ЕЕДОП 25.02.2019
12.  Разяснение 18.03.2019
13.  Разяснение 2 18.03.2019
14.  Съобщение 16.04.2019
15.  Протокол 13.05.2019
16.  Доклад 13.05.2019
17.  Решение 13.05.2019
18.  Покана 07.06.2019
19. Възлагателно писмо -26.06.2019г. 19.07.2019
20. Обявление за възложена поръчка 19.07.2019
21.  Договор 19.07.2019
22.  Ценово предложение  19.07.2019
23.  Обявление за изпълнена поръчка 12.12.2019

 

 

 

Последна промяна на 12 Декември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол