уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

„Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

Документ Дата на публикуване
1 Решение                             12.06.2020г.
2 Обявление 12.06.2020г.
3. Документация  12.06.2020г.
4. Приложение № 1 - КС  12.06.2020г. 
5. Приложение № 2 - Опис  12.06.2020г.
6. Приложение № 3 - Техническо предложение  12.06.2020г.
7 Приложение № 4 - Ценово предложение  12.06.2020г.
8 Приложение № 4.1 - КСС 12.06.2020г.
9 Приложение № 5 - Проект на договор 12.06.2020г.
10

Приложение № 6 - ЕЕДОП

ЕЕДОП /Word/

12.06.2020г. 
11  Съобщение 22.07.2020г.
12  Протокол № 1  28.07.2020г. 
13  Протокол № 2 28.07.2020г.
14  Протокол № 3 28.07.2020г.
15  Обобщен протокол 28.07.2020г. 
16 Решение 28.07.2020г.
17

Обявление за възложена поръчка

Договор

24.08.2020г.
18  Обявление за приключен договор 26.11.2020г.

 

Последна промяна на 26 Ноември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол