уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01” - ново

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01” - ново

 Документ  Дата на публикуване
1  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ  12.12.2019
 Оферта 1 17.12.2019 
3  Оферта 2 17.12.2019 
 Оферта 3 17.12.2019 
 Доклад 20.12.2019
     
     

 

Последна промяна на 20 Декември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол