уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » ИНЖЕНЕРИНГ (ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРОЕЖ: „СГРАДА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ГРАД ПЛОВДИВ“

ИНЖЕНЕРИНГ (ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРОЕЖ: „СГРАДА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ГРАД ПЛОВДИВ“

1.ИНЖЕНЕРИНГ (ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ) ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРОЕЖ:"СГРАДА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ", ГРАД ПЛОВДИВ

1. РЕШЕНИЕ

2. ОБЯВЛЕНИЕ

3.ДОКУМЕНТАЦИЯ

4. ОБРАЗЦИ

5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

7. ЕЕДОП

8. ЕЕДОП/DOC/

9. РЕШЕНИЕ

10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Последна промяна на 10 Април 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол